BFO Enterprise Management model

Hệ điều hành doanh nghiệp BizforceOne giúp:

 1. Cung cấp các thông tin mang tính :
  • Tích hợp – đồng bộ
  • Tham số (có tính năng mở dễ dàng nạp cơ sở tri thức từ chuyên gia )
  • Tức thì (online nhằm hỗ trợ kịp thời ra quyết định)
  • Hệ thống (qui trình hay chuẩn mực)
 1. Tích hợp các triết lý quản trị tiên tiến (dashboard, KPI, BSC, BIV)
 2. Giúp doanh nghiệp cải thiện quy trình “chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ”
 3. Hệ thống báo cáo tích hợp thông minh
 4. Chuyển giao công nghệ nguồn -> nhằm đáp ứng tính công đồng (google, youtube, facebook, BFO…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *