Tổng quan về BizforceOne

BFO-General
BFO-ERP General

Business Force One ® là hệ thống tổng thể bao gồm nhiều phân hệ. Mỗi phân hệ liên kết chặt chẽ với nhau giúp doanh nghiệp vận hành đầy đủ xuyên suốt trong tất cả các nghiệp vụ của công ty một cách hiệu quả

Phân hệ Tài Chánh – Kế Toán – Financial Management Module

TỐI ƯU HOÁ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Với các công cụ làm việc tích hợp và linh hoạt, phân hệ kế toán BizForceOne® cung cấp các thông tin tài chính của công ty bạn một cách hữu hiệu.

Các lợi điểm chính của phân hệ này bao gồm:

• Số liệu được cập nhật liên tục
• Bạn có thể truy vấn chi tiết đến từng bút toán đã tổng hợp nên số liệu đó
• Tất cả những người sử dụng có thể nhập và đồng thời ghi sổ dữ liệu
• Giảm thiểu việc nhập các dữ liệu không cần thiết

Các công cụ làm việc linh hoạt này có rất nhiều tính năng ưu việt cho cả việc phân tích thông tin nội bộ và bên ngoài, giúp cho bạn có thể lập báo cáo cân đối thử và các báo cáo tài chính khác.

Toàn bộ các công cụ làm việc linh hoạt và tích hợp trong phân hệ kế toán làm tăng năng suất và hiệu quả trong qui trình làm việc của tổ chức/doanh nghiệp.
Bạn có thể lọc các số dư theo các tiêu chuẩn cụ thể (ví dụ như các kỳ báo cáo, bộ phận hay dự án). Thông qua ứng dụng, bạn có thể xem hay in các báo cáo các thông tin tổng hợp hoặc so sánh theo từng nhóm doanh thu. Và bạn có thể biến đổi các cửa sổ, menu và các trường theo yêu cầu của bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể xem và in các báo cáo bằng loại tiền khác.

TRUY VẤN

Chức năng “truy vết (drill-down)” và bộ lọc “trực tuyến” làm thay đổi hệ thống tài khoản thụ động thành một công cụ thiết thực.Chúng giúp cung cấp các báo cáo chính xác và thông tin được cập nhật đầy đủ. Sau khi bạn thiết lập hệ thống tài khoản một cách chính xác như bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu các thông tin cụ thể về tình hình tài chính của công ty mình – với các dữ liệu của cả năm tài chính hiện tại lẫn năm trước đó.

Bạn có thể thiết lập tất cả các tài khoản mà bạn cần đến trong hệ thống tài khoản và thêm vào khi cần thiết. Bạn có thể quyết định cột thông tin và số liệu nào bạn muốn trình bày và thiết lập để cho chúng hiện ra. Bạn có thể chèn vào các tiêu đề, các dòng trống và ngắt trang bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn còn có thể lấy tổng các tài khoản khi cần thiết.

XEM CÁC SỐ DƯ ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN

Trong hệ thống tài khoản kế toán, bạn có thể xem số dư được liên tục cập nhật và thay đổi cho mỗi một tài khoản. Chúng có thể liên kết với một bộ lọc theo thời gian. Và chỉ nhấp chuột một lần, bạn có thể đi sâu vào để xem chi tiết bản ghi của tất cả các bút toán đã tạo nên số liệu đó.

TRUY VẤN SỐ DƯ / NGÂN SÁCH THEO KỲ HAY MÃ PHÂN TÍCH

Đối với mỗi tài khoản bạn thiết lập, có một cửa sổ thể hiện ngân sách và các số thực tế phát sinh cho toàn bộ hệ thống tài khoản. Bạn cũng có thể nhìn thấy các số trong từng tài khoản riêng lẻ.Bạn có thể lựa chọn giá trị được thể hiện theo mỗi ngày, tuần, tháng, quí, năm hay từng kỳ kế toán.

PHÂN BỐ CÁC GIÁ TRỊ

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách phân bố các giá trị cố định được ghi sổ từ một nhật ký lặp, trong số các tài khoản, các bộ phận hay dự án. Việc phân bổ cụ thể có thể xác định được bằng số lượng, phần trăm hay giá trị.

Phân Hệ Bán Hàng – Sale Management Module
BFO Sales Management Module sẽ giúp bạn chuẩn hóa quy trình bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, đồng thời giảm chi phí giao dịch. Bạn có thể theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng để xác định những khách hàng quan trọng nhất với doanh nghiệp, quản lý đội ngũ bán hàng và mức độ tồn kho qua hệ thống báo cáo mạnh mẽ. Với hệ thống quản trị bán hàng này, chắc chắn doanh nghiệp bạn sẽ tăng sức cạnh tranh trong quá trình quan trọng nhất của doanh nghiệp, và đương nhiên, lợi nhuận cũng sẽ được cải thiện tương ứng.

CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHÂN HỆ BÁN HÀNG

 1. Quản lý báo giá: Tính Năng này để quản lý các bản chào giá với khách hàng. Sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng từ báo giá và theo dõi chi tiết theo từng đơn hàng.
 2. Quản Lý Hợp Đồng: Tính Năng này để quản lý các hợp đồng bán hàng với khách hàng. Sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng từ hợp đồng bán và theo dõi chi tiết theo từng đơn hàng.
 3. Quản Lý Đơn Hàng Bán: Tính Năng này để quản lý các bản chào giá; các đơn đặt hàng và các qui trình đặt hàng.
 4. Chiết Khấu Thanh Toán: Tính Năng này cho phép tính các khoản chiết khấu một cách tự động.
 5. Đơn Hàng Bán Trả Lại: Tính Năng này cho phép bạn thiết lập đơn hàng bán bị trả lại hay bù hàng, để bù cho một khách hàng các hàng hóa không đúng hoặc hư hỏng. Hàng hóa có thể được nhận theo đơn bù hàng.
 6. Chính Sách Bán Hàng: Tính Năng này để xác định giá bán hàng dành cho một khách hàng đặc biệt hoặc một nhóm khách hàng đặc biệt.
 7. Giá Theo Chương Trình Khuyến Mãi: Tính Năng này để nối kết giá bán và chiết khấu chi tiết bán hàng cho các chương trình khuyến mãi. Một khi bạn tạo một chương trình khuyến mãi, bạn có thể đưa ra giá bán hay chiết khấu theo chương trình này cho từng khách hàng hay nhóm khách hàng. Giá này sẽ có hiệu lực cho tới khi bạn kết thúc chương trình khuyến mãi.
 8. Ước Tính Giao Hàng và Cơ Quan Giao Nhận: Tính Năng này để tính các ngày có khả năng giao hàng và các ngày giao hàng. Nếu khách hàng có yêu cầu phải giao hàng vào một ngày nào đó, thì bạn có thể kiểm tra xem liệu có khả năng giao hàng đúng vào ngày đó không. Bạn cũng có thể tính toán ngày có thể giao hàng, nếu bạn không có hàng tồn kho.
  • Tính Năng này giúp bạn có khả năng thiết lập nhiều Đại lý giao nhận (UPS, DHL, external carriers or own carriers) và các dịch vụ của họ (phát chuyển nhanh, suốt đêm, tiêu chuẩn) cùng với thời gian chuyển hàng. Các Đại Lý Hàng Hải có thể được sử dụng chung với ”Đơn Hàng Bán” và “Chuyển Kho”.

  Phân Hệ Mua Hàng – Purchase Management Module

BFO Purchase Management Module: bạn sẽ kiểm soát được quy trình mua hàng một cách hiệu quả hơn. Với việc kiểm soát chặc chẽ chất lượng nhà cung cấp, bạn sẽ tiết kiệm đáng kể các chi phí hậu cần của doanh nghiệp. Đặc biệt khi kết hợp với BFO Inventory Management Module, bạn sẽ việc tự động hóa nhiều công đoạn thủ công trong quy trình mua hàng, tính toán được mức độ tồn kho hợp lý và do đó giảm được chi phí tồn kho trong doanh nghiệp.

 1. Yêu Cầu Mua Hàng: Tính Năng này để quản lý các yêu cầu mua hàng của nhân viên mua với nhà cung ứng.
 2. Hợp Đồng Mua Hàng: Tính Năng này để quản lý các hợp đồng mua hàng của nhân viên phụ trách mua hàng với nhà cung ứng.
 3. Đơn Đặt Hàng: Bạn sử dụng Tính Năng này để quản lý các bản chào giá mua hàng, các đơn hàng và các qui trình đặt mua hang.
 4. Chiết Khấu Mua Hàng: Tính Năng này cho phép bạn tính toán một cách tự động các khoản giảm giá hóa đơn.
 5. Kế Hoạch Mua Hàng: Tính Năng này để tự động hóa thủ tục mua hàng.
 6. Mua Hàng Trả Lại: Tính Năng này để thiết lập một đơn hàng gởi trở lại, để nhà cung cấp bù lại cho công ty bạn những hàng sai hoặc hư hỏng. Các hàng hóa có thể được lấy ra từ đơn hàng được gởi trở lại. Có thể thực hiện gởi trở lại các lô hàng từng phần và phối hợp các lô hàng với một bản thỏa thuận. Với Tính Năng này, bạn có thể nối kết các đơn hàng gởi trở lại với các đơn hàng thay thế.
 7. Giá Mua: Tính Năng này để thỏa thuận giá mua hàng đối với một nhà cung cấp riêng biệt nào đó. Với mỗi giá mua, bạn có thể thương lượng giá hiện hành với người bán.
 8. Xuất Hàng Trực Tiếp: Tính Năng này để nối kết các đơn hàng bán và mua hàng với nhau và khi hàng được gởi trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng.
 9. Chiết Khấu Chi Tiết Mua Hàng: Tính Năng này để quản lý chiết khấu mua hàng từ các nhà cung cấp hay nhóm nhà cung cấp đặc biệt. Với chiết khấu chi tiết, bạn có thể thỏa thuận phần trăm với NCC nhằm đạt được tỷ lệ chiết khấu cao hơn. 

 10. Phân Hệ Tồn Kho – Inventory Management Module

BFO Inventory Management Module (Barcode Supported) sẽ giúp bạn quản lý hàng tồn kho một cách hiệu quả. Hàng hóa được quản lý chi tiết theo từng phân xưởng, từng kho và theo nhiều đơn vị qui đổi. Bạn có thể quản lý tồn kho cùng loại nhưng khác nhau theo chi tiết biến thể và theo một ma trận giá kế hoạch để cân đối tồn kho. Đặc biệt, với BFO Inventory, thông tin hàng tồn kho thực tế, hàng tồn kho an toàn, hàng tồn kho đã được khách hàng đặt trước luôn sẵn sàng, giúp bạn có thể hứa hẹn giao hàng chính xác hoặc điều chuyển hàng tồn kho giữa các chi nhánh, trung tâm phân phối hay các kho hàng với nhau một cách dễ dàng. Thêm nữa, thông tin tồn kho luôn là trực tuyến (online) và tức thời giúp bạn có được các quyết định chính xác và kịp thời.

 1. Tồn Kho: Tính Năng này theo dõi các mặt hàng và giá của chúng. Nó thường được sử dụng với các Tính Năng Quản Trị Bán Hàng và Quản Trị Mua Hàng:
  • Tính Năng Tồn Kho bao gồm danh mục hàng hóa, nhập liệu nhập, xuất hàng hóa, và các nhật ký hàng hóa. Với Tính Năng này, bạn có thể thiết lập các hàng hóa và nhập vào sổ cái các giao dịch mua bán hàng hóa trong nhật ký.
 2. Các kho Vật Tư: Tính Năng này cung cấp chức năng cơ bản cho phép người sử dụng quản lý tồn kho tại nhiều nơi (kho) khác nhau. Tính Năng này có thể xem kho bao gồm các địa điểm trong các nhà máy hoặc các cơ sở sản xuất cũng như các trung tâm phân phối, các nhà kho và các xe phục vụ chuyên chở.
 3. Chuyển Kho: Tính Năng này cho phép bạn theo dõi một cách hữu hiệu hàng tồn kho khi chúng được di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Bạn cũng có thể nhập sổ. 
 4. Hàng Hóa Thay Thế: Với Tính Năng này, bạn có thể nối kết các mặt hàng có các đặc tính giống nhau hoặc tương đương lại với nhau. Nếu một khách hàng đặt mua một mặt hàng không có sẵn, bạn có thể chào cho họ một mặt hàng thay thế ngay và tránh bỏ lỡ cuộc bán hàng. Hoặc bạn có thể cung cấp dịch vụ kèm theo cho khách hàng của bạn bằng cách chào cho họ những mặt hàng thay thế giá thấp hơn.
 5. Tham Chiếu Hàng Hóa: Với Tính Năng này, bạn có thể xác định một cách nhanh chóng và chính xác các mặt hàng mà một khách hàng đặt trên cơ sở mã số mặt hàng khác với mã số của bạn. Thông tin kiểm tra chéo từ khách hàng, nhà cung cấp và nhà sản xuất cũng như các số về chủng loại, mã số quốc tế (UPCs) và mã số sản phẩm của Châu Âu (EANs) có thể được lưu giữ và truy cập dễ dàng.
 6. Hàng Hóa Ký Gửi: Tính Năng này được sử dụng khi bạn chào các mặt hàng không có trong kho của bạn nhưng bạn lại có thể đặt mua từ một nhà cung cấp hoặc một nhà sản xuất. Các loại mặt hàng như thế được nhập vào như là các mặt hàng không có trong kho, nhưng được xử lý như các mặt hàng khác.
 7. Chi Phí Hàng Hóa: Tính Năng này khi bạn muốn trong giá thành đơn vị hoặc giá đơn vị của một mặt hàng bao gồm cả giá trị của các thành phần chi phí được phân bổ vào. Các chi phí bổ sung vào giá thành đó có thể là phí vận chuyển, bảo hiểm, hoặc các chi phí khác liên quan đến sản phẩm.
 8. Kiểm kê Tồn Kho: Kiểm kê tồn kho là cơ sở để kiểm tra danh mục tồn kho. Nó được sử dụng để duy trì và tăng độ chính xác của số liệu hàng thực tế. Kiểm kê tồn kho được thiết lập trên sản phẩm hoặc theo kho.
  • Kiểm kê tồn kho là một Tính Năng cơ sở, có nghĩa là nó được sử dụng cùng với hoặc không có Tính Năng Quản Lý Kho.
 9. Nhập Kho Hàng: Tính Năng này để nhân viên kho thực hiện các công việc nhập hàng hóa trong kho của họ.
 10. Xuất Kho Hàng: Tính Năng này để nhân viên kho thực hiện các công việc xuất hàng hóa trong kho của họ.
 11. Giá Thành Tồn Kho: Giá thành tồn kho là một công cụ rất hữu ích cho công ty nhằm thực hiện các công việc định kỳ để tính giá thành hàng hóa (Vật tư). Tính Năng này cho phép bạn tính giá thành vật tư theo nhiều phương pháp như giá Nhập Trước-Xuất Trước, Nhập Trước-Xuất Sau, Bình Quân Gia Quyền, Định mức và Thực tế đích danh.


 12. Quản Trị Nguồn Nhân Lực- Human Resource Management Module

BFO HR Management Module sẽ giúp bạn đáp ứng hiệu quả và nhanh chóng các yêu cầu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian xử lý các tác vụ thông thường như tính lương, thuế, v.v. hàng tháng cho nhân viên. Do đó, các nhân viên phòng nhân sự/ hành chính của bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung và các công việc đòi hỏi sức sáng tạo cao mà hệ thống máy tính hiện nay không thể nào mang đến cho bạn được.

 1. Nhân Sự: Có thể nhóm các thông tin chung theo từng loại (template) và tổ chức nhân viên dựa theo từng loại khác nhau của nhân sự, sắp xếp theo trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn và đào tạo đến sự liên kết thành viên, nhân viên.
 2. Khen Thưởng, Kỷ Luật: Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật của từng nhân viên qua đó đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, qui hoạch nhân viên.
 3. Quan Hệ Thân thuộc: Theo dõi quan hệ thân thuộc của từng nhân viên để thực hiện chế độ, chính sách và truy nguyên các quan hệ của các nhân viên trong công ty để hỗ trợ việc cải tiến qui trình kinh doanh, thiết lập các qui trình kiểm soát nội bộ…
 4. Năng Lực và Trình Độ: Theo dõi trình độ học vấn và kỹ năng của nhân viên qua. Thống kê theo nhiều chỉ tiêu về năng lực, trình độ qua đó giúp phân công, phân nhiệm hay điều chuyển nhân viên.
 5. Tuyển Dụng: Tính năng này cho phép bạn quản lý từng ứng viên, phân tích từng ứng viên khi tuyển dụng. Bạn sẽ chuyển ứng viên thành nhân viên, theo dõi cho từng đợt tuyển dụng, chức vụ, đánh giá năng lực, bằng cấp/học vị, các khóa đào tạo, kỹ năng, tài sản công ty, thông tin quan trọng nhân viên nắm giữ,… của ứng viên hoặc nhân viên.
 6. Đào Tạo: Tính năng này cho phép bạn quản lý việc đào tạo cho nhân viên của công ty. Các khóa đào tạo sẽ do bạn định nghĩa và quản lý cũng như cơ sở đào tạo hay nhân viên đào tạo.
 7. Thông Tin Bí Mật và Tài Sản Được Giao: Có thể theo dõi các thông tin mật mà nhân viên nắm giữ và quản lý những tài sản mà công ty giao cho nhân viên như chìa khóa, thẻ tín dụng, máy vi tính và xe hơi.
 8. Lao Động-Tiền Lương: Tính năng này thường gọi là lao động tiền lương “thụ động” hay “tính lương theo bảng chấm công”. Phân hệ này cũng tích hợp với các phân hệ khác, nhưng mục đích chính là tính lương nhân viên theo bảng chấm công.
 9. Công Thức Tính Lương: Tính năng này được dùng để bạn tự định nghĩa, tính toán thu nhập (lương) cho người lao động theo các loại lương (lương công nhật, lương tháng, lương chuyên gia,…). Trong thu nhập, lương sẽ gồm nhiều chi tiết lương như lương cơ bản, lương nghỉ phép, lương phụ trội, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lao động cực nhọc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân… mà bạn có thể tự định nghĩa cách tính toán.
 10. Chỉ Tiêu Đánh Giá: Tính năng này cho phép bạn phân tích các xu hướng thay đổi nhân sự, phương thức hoạt động hay huấn luyện nhân viên.
 11. …  
  Phân Hệ Tài Sản – Asset Management Module

BFO Asset Management Module sẽ giúp bạn quản lý chi tiết công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Bạn có thể định nghĩa các qui tắc phân bổ hay khấu hao để hệ thống tự động ghi nhận, theo dõi tài sản tăng hay giảm giá, bảo hành, bảo trì, thanh lý hoặc hư hỏng hay cũng như theo dõi chi tiết quá trình luân chuyển tài sản giữa các phòng ban, bộ phận.

 1. Tài Sản: Với phần Tài sản, bạn có thể quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản như: chi phí mua tài sản, khấu hao/phân bổ tài sản, tăng giá Tài sản, giảm giá Tài sản, đánh giá lại Tài sản, thanh lý hay bố trí lại tài sản.
  • Cho từng loại tài sản, bạn có thể tính khấu hao theo các phương pháp khác nhau.
 2. Bảo Dưỡng/Sửa Chữa Tài Sản: Tính năng này bạn có thể theo dõi việc bảo trì và những chi phí phát sinh cho từng tài sản. Nó cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để phân tích chi tiết và ra quyết định liên quan tới sự nâng cấp hay thanh lý tài sản. Có thể kết hợp Bảo Dưỡng/ Sửa Chữa với Sổ Cái Kế Toán Tổng Hợp.
 3. Khấu Hao/Phân Bổ Chi Phí: Phần này cho phép bạn sử dụng khấu hao/phân bổ chi phí theo tỷ lệ khác nhau của các giao dịch tài sản như là chi phí mua Tài sản và ghi giảm Tài sản cho từng bộ phận khác nhau hoặc những dự án khác nhau. Nét đặc trưng này có thể sử dụng nếu như một vài bộ phận dùng chung tài sản.
 4. Phân Loại và Điều Chuyển Tài Sản: Với phần này bạn có thể phân loại lại một tài sản hoặc một phần tài sản. Ví dụ: chuyển Tài sản từ phòng ban này cho phòng ban khác. Một tài sản cũng có thể phân chia thành nhiều phần tài sản con, và nhiều tài sản con có thể gộp lại thành một phần tài sản.
 5. Thanh Lý Tài Sản: Sử dụng tính năng này để thực hiện việc thanh lý tài sản và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản.
 6. Đánh Giá Lại Tài Sản: Sử dụng tính năng đánh giá lại tài sản để ghi nhận giá trị tài sản tăng nên hoặc giảm xuống do biến động về giá trị của tài sàn.

Tham khảo tại: Bizforceone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.