About us

Công ty TNHH Công nghệ RIOTECHZ

Công ty RIOTECHZ được thành lập với nhiều thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện: ERP – Enterprise Resource Planning, CRM – Customer Relationship Management, SCM – Supply Chain Management…) cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ thực tiễn triển khai ở nhiều dự án khác nhau, TEAM RIOTECHZ hiểu được cách giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh tốt nhất cho giá trị đầu tư của khách hàng.

Đặc biệt việc áp dụng giải pháp tracking bằng QRCode xuyên suốt tất cả các hoạt động của doanh nghiệp từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào đến cấp phát nguyên vật liệu cho sản xuất cập, nhật sản lượng bán thành phẩm qua từng công đoạn đến khâu xuất hàng lên Cont tất cả đều được thực hiện thông qua hệ thống ScanQR giúp mọi bộ phận đều được cập nhật số liệu liên tục, chính xác. Bên cạnh đó hệ thống giúp truy nguyên nguồn gốc sản phẩm dể dàng từ thành phẩm do tổ nào nhà máy nào sản xuất đến nguyên vật liệu được cung cấp bởi ai…

Latest News

Business Information System for the Enterprise

Most information systems can be grouped into three broad classifications—enterprise systems (ES), knowledge management/collaboration systems, and business intelligence (BI) systems. These collectively comprise the information systems architecture for an enterprise.

BFO-General

Tổng quan về BizforceOne

BFO-ERP General Business Force One ® là hệ thống tổng thể bao gồm nhiều phân hệ. Mỗi phân hệ liên kết chặt chẽ với nhau giúp doanh nghiệp vận hành …