HỆ THỐNG GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN BIỆT THEO YÊU CẦU

Chúng tôi cung cấp gói giải pháp chuyên biệt – chuyên nghiệp cho các công ty, tập đoàn và sàn thương mại điện tử để xây dựng theo hệ thống hoạt động riêng biệt và hiệu quả cao:

  • Hệ thống mạnh mẽ & bảo mật.
  • Phát triển tính năng độc quyền theo yêu cầu.
  • Xây dựng team, bàn giao Sources Code và Training Sources Code.
  • Hướng dẫn vận hành, tư vấn marketing online.
  • Kết nối tất cả các hoạt động có sẵn của công ty để bảo đảm vận hành chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp hệ thống quản lý đơn hàng mạnh mẽ giúp công ty tự động hóa trong suốt quá trình bán hàng& xử lý đơn hàng cho khách. Chúng tôi cung cấp hệ thống API mạnh mẽ kết nối xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty:

  • Tích hợp cổng thanh toán
  • Tích hợp API đơn vị giao hàng
  • Tích hợp API đồng bộ kho
  • Tích hợp API đồng bộ với hệ thống phần mềm hoặc ERP của công ty